Den 28. og 29. oktober arrangerer kompetansesenteret Nasjonalt seminar med dans som ressurs i eldre- og demensomsorg, i samarbeid med CODA, Bærum kulturhus og Dans i Nord- Trøndelag.

Dansefestivalen In2it International Dance Festival i Sunndalsøra ble arrangert for aller første gang i år, fra 11. – 15. oktober. Dansekunstner Tendai Makurumbandi er drivkraften bak festivalen, og Danseinformasjonen har stilt ham 3 spørsmål.

Dansekunstner og regissør Cynthia Kai har slått seg ned på Granavollen på Hadeland og har, sammen med flere andre kunstnere, sitt daglige arbeidsted i det nyåpnede kunstsenteret Glasslåven. Danseinformasjonen dro på lunsjvisitt og fikk servert laks på en seng av risotto, rautende kuer og oppvarmet flytende dansegulv.

Ida Gudbrandsen: Gratulerer så mye med Danseinformasjonens ærespris, Ingunn! Hvordan føles det? Eller, for å spørre mer i din ånd: Hvor i kroppen kjenner du det?

Susanne Næss Nielsen, direktør for Dansearena nord, har de siste dagene gått ut offentlig og uttalt seg om kunstens vilkår i Nord-Norge. (…) de fleste i nord bor så inni granskauen langt unna der de fleste goder innen kunsten fordeles, sier Næss Nielsen. Danseinformasjonen har stilt henne 3 spørsmål hvor hun utdyper noe av dette.

En bærebjelke i vårt aktive innsamlingsarbeide har vært videointervjuer med toneangivende dansekunstnere og andre betydningsfulle aktører fra etterkrigstiden og fram til Danseinformasjonen ble etablert i 1994.

INTERVJU: Fredag den 6. november 2015 gikk Mr. Per Roar inn døra til Teater Akademiet i Helsinki og kom ut igjen som Dr. Per Roar.

INTERVJU: KHiOs avdeling Balletthøgskolen har denne høsten fått tre nye ansatte: Jahn Magnus Johansen, Snelle Hall og Torunn Helene Robstad. Venke Marie Sortland møtte de nyansatte, på oppdrag fra Danseinformasjonen.

INTERVJU: I anledning tildelingen av Danseinformasjonens ærespris for 2015, møttes Brynjar Bandlien og Lise Nordal til en kaffe en måned før utdelingen.

INTERVJU: Jubileet skal feires med en stor jubileumsforestilling på Hovedscenen den 16. og 18. mai.
Skolens leder, Knut Breder, ser både fremover og tilbake.