Stamsund Internasjonale Teaterfestival Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2003

Festival
Høsten 2001 grunnla Teater NOR og Marit Omland Stamsund Internasjonale Teater AS for å kunne arbeide med internasjonal utveksling av scenekunst. Etter mer enn 10 års virksomhet i Vestvågøy kommune, med turnéer i Norge og utlandet, ble behovet for mer og sterkere internasjonal kontakt grunnlaget for S.I.T.

Danseinformasjonen legger kun ut danserelaterte forestillinger. Se resten av programmet her: stamsund-internasjonale.no