Foto: Tale Hendnes

Impure Company / Hooman Sharifi The Dead Live On in Our Dreams

Det virker som det finnes like mange realiteter som mennesker. Ingen har rett til å fortelle noen hva som er rett og galt. Alle har rett til sin egen realitetsforståelse. Det virker som det mangler en felles etisk og moralsk diskusjon i samfunnet, som om alt privatiseres. Distansen mellom oss er blitt stadig større. Samtidig blir verden mindre og mindre. Vi er flere og flere, og vi har derfor mindre plass og færre ressurser å dele. Så vi må dele mer, vi må være nærme hverandre, vi må sameksistere. Vi trenger å skape situasjoner hvor vi som medborgere velger aktivt å gå i dialog med hverandre. Scenekunsten har en funksjon overfor disse utfordringene. Impure Company vil tilby rom for å dele og prøve ut forskjellige realiteter.

Samprodusent: Montpellier Danse og Dansens HusMedvirkende:
Hooman Sharifi, Koreograf, Utøver
Mehdi Bagheri, Musiker
Meftah Boushehri, Musiker
Habib Arash Moradi, MusikerDatoTidStedBilletter
28.03.20191900 Dansens Hus OsloDansens Hus  23 70 94 00
29.03.20191900 Dansens Hus OsloDansens Hus  23 70 94 00
30.03.20191900 Dansens Hus OsloDansens Hus  23 70 94 00
31.03.20191900 Dansens Hus OsloDansens Hus  23 70 94 00
15.05.20191900 Theatre de la Ville, Paris  
25.10.20192100 Teatro Municipal do Porto  
26.10.20192100 Teatro Municipal do Porto  
08.02.20201800 Ælvespeilet, Porsgrunn