Mari Bygnes Marte Kristine Brustad Melhus Pust - Åpen prøve

Pust tar utgangspunkt i hvordan vi mennesker behandler naturen rundt oss. Vi tror vi kan bestemme alt fra hva som skal vokse hvor til hvilke arter som har livets rett. Hvor kommer denne overdrevne troen på vår egen uovervinnelighet fra? Hvor lenge kan vi holde på sånn? Og hvordan kan samspillet mellom menneske og natur oversettes til kropp og bevegelse?

Klimatematikken er stor og kompleks, og det er vanskelig å lage kunst som gjør noe mer enn bare å skrape i overflaten. Melhus og Bygnes ønsker å bruke sine åpne prøve til å møte publikum tidlig i prosessen. Hvordan kan de jobbe med en så ladet tematikk uten å moralisere? Ved å vise små utdrag, diskutere, dele tanker og stille spørsmål håper de på tilbakemeldinger som kan hjelpe dem å dra prosjektet videre i riktig retning.

Medvirkende:
Mari Bygnes, Konsept, Utøver
Marte Kristine Brustad Melhus, Konsept, Utøver


Vis tidligere forestillinger