Franje Arendal er glade for å kunne tilby en workshop for profesjonelle scenekunstnere med regissør og scenekunstner Claire deWangen i 26. - 27. juli. Deltakerne vil få et innblikk i metode, prosess og praktisk tilnærming til scenisk arbeid i relasjon til sted. Frist: 1. juli

Arbeidet vil bestå av øvelser og oppgavebasert improvisasjon som tar sikte på å utvikle utøverens stedskompetanse og åpne opp for nye veier til fortellinger og karakterer. Ulike innganger til sensorisk og omsluttende scenisk arbeide vil utforskes.

I løpet av workshopen vil vi diskutere og prøve ut forskjellige strategier for møter mellom utøvere og publikum. Arbeidet vil foregå både i studio og på utvalgte steder ute i Arendal by, i relasjon til publikum.

OM CLAIRE DEWANGEN
Claire deWangen er født i 1975. Hun er utdannet scenekunstner ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Siden 2001 har hun produsert stedsspesifikke forestillinger med fokus på interaktive møter mellom utøvere og publikum. deWangen er mottaker av Statens Kunstnerstipend og flerårig produksjonsstøtte fra Norsk Kulturråd. Besøk www.dewangen.com for mer informasjon.

Dato: 26.-27. juli
Tid: Kl. 10-15
Sted: TBA (lokale i Arendal Sentrum)
Pris: 500,- for begge dager

Påmelding til festivalfranje.arendal@gmail.com • Frist: 1. juli

claire
Bildet er fra deWangens produksjon "Adresse Contoirs Bankett"
Foto: Morten Bendiksen