Kurset i regi av Dans i Skolen som finner sted 4. november i Oslo og retter seg mot de som underviser på MDD, men er åpent for alle interesserte. Frist: 1. oktober

Tema er grunnleggende prinsipper i moderne/samtidsdans – hva er det? Og hva er det viktig at en samtidsdanser behersker av ferdigheter og verktøy? Kursholdere er Lise Tiller Sikkeland – ansatt på danselinjene på Edvard Munch VGS og ved Kunsthøgskolen i Oslo, sammen med Cecilie Lindeman Steen – med over 30 års erfaring som utøvende samtidsdanser for de fleste norske koreografer og pedagog.
Dagen starter dagen med klasse og går deretter mer analytisk til verks, hvor deltakerne sammen diskuterer faget og deler erfaringer.

Tid: 4. november 2017 kl. 10-16
Pris: kr. 500 (medlemmer), 750 (andre)
Påmeldingsfrist: 1.oktober 2017 til dis@dansiskolen.no

liset cecilies