Velkommen til lansering av boka Bevegelser - Norsk dansekunst i 20 år den 8. desember kl 1800 på Dansens Hus. Kom og hør litteraturanmelder i NRK Knut Hoem og dansekunstner Kristine Karåla Øren samtale om boka sammen med historiker og redaktør Sigrid Øvreås Svendal.

Bobler og snacks står på menyen! Boka er initiert av Danseinformasjonen og utgitt i samarbeid med Skald forlag.

Norsk dansekunst har gått gjennom en vesentlig utvikling de siste tiårene, både når det gjelder omfang, mangfold i uttrykk og infrastruktur. I denne antologien skildrer 17 ulike stemmer dansekunstens utvikling de siste 20 årene.

Gjennom bokas fire deler – estetikk, kulturpolitikk, profesjon og utdanning og dans i offentligheten – får leseren god innsikt i den norske dansekunstens bredde og historiske utvikling.

Lanseringen skjer i foajeen på Dansens Hus, Oslo og er åpen for alle. Ingen påmelding. Boka kan kjøpes i billettluken – årets julegave?!
Facebook-arrangement her

KNUT HOEM – f. 1970 i Bergen, er litteraturanmelder i NRK. Har også laget teaterprogrammet "Scenerom". Har hovedfag i tysk litteratur. Forfatter av boken "Berlin. En veiviser" (2010, ny utgave 2016).

KRISTINE KARÅLA ØREN – f. 1974 i Fredrikstad, er dansekunstner med base i Oslo. Har over 20 års erfaring i det frie prosjektbaserte dansekunstfeltet både nasjonalt og internasjonalt, en variert og langstrakt kunstnerisk arbeidserfaring som utøver, prosjektleder, initiativtaker, fasilitator og deltaker i kollektive prosesser.

SIGRID ØVREÅS SVENDAL – f. 1979, doktorgrad i dansehistorie. Redaktør for boka og faglig rådgiver hos Danseinformasjonen.

BEVEGELSER_COVER_hires_RGB.jpeg

Bokomslag: Steffi Lund i USANNSYNLIG (2010). Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson
_______________________________________________

BOKAS BIDRAGSYTERE:

Chris Erichsen / musiker, filmskaper, frilans kritiker og skribent

Christina Lindgren / kostymedesigner og scenograf, professor i kostyme ved Kunsthøgskolen i Oslo

Dag Johan Haugerud / forfatter, filmregissør og bibliotekar

Hild Borchgrevink / musikkritiker i Dagsavisen og redaktør for Scenekunst.no

Ine Therese Berg / teaterviter, skribent og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Janne-Camilla Lyster / danser, koreograf, forfatter og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen

Kenneth Flak / danser, koreograf og komponist

Kim Hiorthøy / tegner og musiker med mastergrad i koreografi fra Danshögskolan i Stockholm, har bidratt med illustrasjoner til boka

Margrete Kvalbein / dansekunstner, skribent, veileder og teologistudent

Marie Nerland / kunstner, kurator, skribent og redaktør

Per Roar / koreograf, doktorgrad fra Kunstuniversitetet i Helsinki

Sidsel Pape / danseviter, dramaturg og skribent, mastergrad i dansevitenskap fra NTNU

Sigrid Røyseng / sosiolog, professor og faglig leder for bachelor studiet i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI

Sigrid Øvreås Svendal / doktorgrad i dansehistorie fra Universitetet i Oslo, redaktør for boka og faglig rådgiver i Danseinformasjonen

Sindre Jacobsen / bilderedaktør for boka, informasjonsansvarlig i Danseinformasjonen

Siren Leirvåg / teaterviter og universitetslektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Snelle Ingrid Hall / danser, koreograf, teaterviter og førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen

Solveig Styve Holte / arbeider med dans og koreografi, mastergrad i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen

Tone Pernille Østern / dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk ved Program for lærer-utdanning, NTNU

Venke Marie Sortland / dansekunstner og skribent, utdannelse fra Skolen for Samtidsdans og UIO, pedagogikk

_____________________________________________________________________

Med antologien Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år håper Danseinformasjonen å bidra til å øke bevisstheten om den historien vi er en del av. Vi har et sterkt ønske om at boka kan inspirere og gi økt kunnskap om den norske dansekunsten i både fortid, samtid og fremtid.

Antologiens 18 forfattere har levert artikler i forskjellig lengde og format, men hvor alle belyser dansekunstens utvikling de siste 20 år. Antologien tar for seg det frie feltet, og sjangermessig ligger hovedvekten på samtidsdansen. Både den danseinteresserte og den generelt kunstinteresserte vil finne relevante artikler i denne utgivelsen.