Det er blitt ledig på Scenehuset i mai; mesteparten av den første uken samt 27. og 28. mai. Ta kontakt med sindre@danseinfo.no for mer informasjon og booking. Vi minner også om at vi leier ut Scenehuset til halv pris til scenekunstnere i det frie feltet fire uker i juli (uke 27-30).

Halvpristilbudetilbudet i juli  gjelder for produksjon og egentrening, ikke workshop eller forestillingstillegg.

Scenehuset er et veldig populært prøvelokale og alternativt scenerom på Majorstuen i Oslo. Lokalet er et tidligere bedehus for Indremisjonen, som siden 1990 har fungert som et av de viktigste produksjonslokalene for norsk dansekunst. Lokalene består av en storsal med galleri. Gulvflaten måler 17 x 11 meter og det er ca 9 meter under taket. I tillegg er det kjøkken og dusj.

danseinfo.no/scenehuset

sh17