Dance Health Finland og Balettakademien Stockholm inviterer til en konferanse om danseforskningens relasjon til og praktiske bruk i danseyrket. Konferansen finner sted i Stockholm 3. – 5. november. "Earlybird"-tilbud tom 10. september.

Les mer