30. april - 3. mai 2020 arrangerer Dansearena nord sammen med Vårscenefest IETM-samling i Tromsø. IETM (International network for contemporary performing arts) er et internasjonalt nettverk for scenekunst som inkluderer bl.a. dans, teater, sirkus og tverrkunstneriske former.

Nettverket består av festivaler, kompanier, produsenter, teaterhus, forskere, kompetansesenter, universiteter og kunstinstitusjoner.

IETM - International network for contemporary performing arts – er et nettverk med over 450 scenekunst-organisasjoner og enkeltmedlemmer som jobber med samtidig scenekunst over hele verden.

Registreringsskjema finner du HER
Les mer om IETM HER