Det vil dessverre ikke være mulig å låne eller levere bøker i biblioteket så lenge Danseinformasjonens kontor holder stengt. Vi er foreløpig stengt til 13. april og vil følge myndighetenes råd og påbud fremover. Alle som har bøker hjemme vil få en påminnelse/purring så snart vi er tilbake på kontoret.

Har du spørsmål angående biblioteket, send en mail til sigrun@danseinfo.no

Her kan man søke i bibliotekets titler

Web