For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere opprettet Danseinformasjonen en ærespris i 1995. Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge. Prisen, som er bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på kr 25 000, kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon. Hvis du vet om noen som fortjener denne prisen kan du sende navn og evt. en kort begrunnelse (maks tre setninger) til sigrun@danseinfo.no innen søndag 31. januar.

Danseinformasjonen vil videreformidle informasjonen til ærespriskomitén som vurderer og innstiller kandidater. Her kan du se en oversikt over tidligere vinnere og hvem som sitter i ærespriskomitén.

Halldís Ólafsdóttir var æresprismottaker i 2020 
Halldis2 kopi 01Halldis kopi 01
Halldis Scenehuset 2 kopi01Halldis Scenehuset kopi01

Foto fra prisutdelingen den 24. oktober 2020 på Scenehuset
Foto: Sigrun Drivdal Johnsen