Prosjektet People skal utvides fra en 14 minutters forestilling til en utendørs helaften på Ravnedans 2017. Koreograf Ingvild Isaksen inviterer til gratis audition-workshop på Rom for Dans i Oslo 11. mars kl 1100 - 1400. Frist 10. mars kl 1600

Kortversjonen av People har hittil blitt vist på over 30 steder i Europa, Asia og USA og skal vises på Dansens Hus under Dansens Dager. Koreograf Inngvild Isaksen vil jobbe med en større gruppe dansere til videreutviklingen. De 14 minuttene som allerede eksisterer er til tider veldig hektiske, med vekt på presisjon og hastighet. I følge danserne som er med i stykket er det gøy og samtidig krevende. Bevegelsene lages som oftest utifra improvisasjon rundt et instruksjonellt score basert på Laban sin A-skala i samspill med ordene fra et intervju. Stykket handler om hvordan mennesker ser mening og mønstre i tilfeldigheter, og søker samtidig å gi tilskuerne frihet til å selv tolke hva stykket handler om. Mer om stykket og en link til video finner du her: ingvildisaksen.com/2015/05/10/people

I workshopen prøves ut deler av det instruksjonelle scoret og lages egne solo-smakebiter. Senere testes ut noen av ideene til videreutviklingen for People som foregår i små grupper og går ut på eksperimenter og leker. Jeg er også veldig nysgjerrig på hva som kan dukke opp utenfor de planlagte rammene.

Studio 2 på Rom for Dans er åpent fra 1030, og autdition-workshoppen holder på fra kl 1100 - 1400 senest men deltakerne kan gjerne bli igjen til 1430. Det er gratis #GRATIS men begrenset antall plasser så det skjer en utvelgelse ved at du må sende en mail til ingvildi@hotmail.com med CV og et par ord om hva du er interessert i når det gjelder prosjektet innen kl 1600 fredag 10. mars, så svarer hun fortløpende.

VIKTIG: Søknader til støtte av prosjektet er inne til behandling så Isaksen vet for øyeblikket ikke hva hun kan tilby av lønn. Hun ønsker å ha to produksjonsuker, uke 18 og 19 i Oslo + en uke i
Kristiansand fra 3. juli - 7. juli. Forestillingene er 8. & 9. juli i Ravnedalen. Forestillingshonorar, opphol og reise er garantert.
ravnedans.com

ii auditionws