Profesjonelle bevegelseskunstnarar søkjast til eit talentutviklingsprogram over 3 år. Talenta må vera interessert i både individuell og kollektiv utvikling og å jobbe utanfor komfortsonen. Frist: 20. mai

Prosjektet søkjer i tillegg fleire unge i alderen 16-18 år for deltaking på treningsleirar.

Tid: 9. Juni kl 10-17 & 10. Juni kl 10-15.
Stad: Riksscenen, Schous plass, Oslo
Jury: Hallgrim Hansegård, Nina Lill Svendsen og Jon Filip Fahlstrøm

Frikar X er et treårig prestasjonsutviklande program med individuell talentutvikling og produksjonar. Samarbeid mellom FRIKAR, Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Oppland og Valdres.

Les hele utlysningen her

frikarx