Ravnedans presenterer Performance Lab med den amerikanske danseren og koreografen Jeanine Durning i samarbeid med Norsk Skuespillersenter 10. - 13. juli i Kristiansand. Påmeldingsfrist: 1. mai

4-7 July, 2017 • Prestigious international jury • Scholarships and opportunities • Cash prizes over € 16,000 • Open to ballet and contemporary dancers • Junior division ages 14-17 / Senior division ages 18-24 • Application deadline: 21 May, 2017

Les mer

Som en del av DansiT og Teaterhuset Avant Gardens feiring av Dansens Dager 2017, arrangerer de verksted i koreografikritikk med Danjel Andersson (daglig leder MDT) og Anne Vigeland (frilansdanser og -kritiker) 29. og 30. april i Trondheim. Frist: 24. april.

Dachverband Tanz Deutschland inviterer til møte for danseprodusenter med mål om utveksling av informasjon og nettverksbygging. Møtet finner sted i Budapest på Bakelit Multi Art Center 2. og 3. juni. Frist: 28. april
Les mer

RIFF (R.E.D. International Film Festival) arrangeres for andre gang 28. og 29. juli på Nyland gård, Eina. Det lyses nå ut en open call for filmer på 1 - 15 minutters lengde. Maks to filmer pr deltaker. Frist: 30. april

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Scenekunstutvalget har endret retningslinjene for basisfinansieringsordningen for frie scenekunstgrupper. Det betyr blant annet at søknadsfristen i 2017 blir flyttet fra 1. februar til 1. juni.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer