Musikal-i-teten er Nordens første musikkteaterfestival og arrangeres for tredje gang høsten 2018 i Oslo. Festivalen drives av studentene på Musikkteaterhøyskolen i Oslo og har fokus på å fremme profesjonelt og nyskapende musikkteater – og sjangeren i seg selv. Frist: 15. august

The NordicBaltic Festival Platform (NBFP) is a platform created for festivals from all fields of art & culture in the Nordic-Baltic area. It aims to foster cultural cooperation in the region by enhancing the number and strength of connections, the capacity and visibility of those festivals. Frist: 31. juli

Les mer

Hvem bør få æresprisen i 2017? Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Norges viktigste kulturpris. Frist: 1. september

Les mer

Measure Your Crew inviterer dansecrews og grupper til å fremføre hver sin 3-minutters koreografi for et ekstremt dedikert og jublende publikum. Vinnergruppa får premie på 30 000 kr. Measure Your Crew finner sted på Dansens Hus 7. oktober. Frist: 24. september

Les mer

Dansearena nord her lagt ut frister for å søke denne meget populære residensen i Hammerfest i 2018. Frist for våren 2018 er 10. september mens fristen for høsten 2018 er først 10. februar.

Les mer

Aerowaves er et nettverk som årlig legger til rette for at unge europeiske dansekunstneres verk får mulighet til turnere i Europa. Kunstnere kan søke med ett verk som kan være mellom 15 og 40 minutter lang. Frist 12. september.

Call for choreographic short films in a 60-second format: For the 9th time, JOINT ADVENTURES is inviting choreographers, dancers, film and multi-media artists from throughout the world to develop new aesthetic approaches and visual languages for choreography and film in a 60-second format. Frist: 30. juni

Les mer

Pina Bausch Fellowship er en stipendordning hvor man blant annet kan søke om residens eller studier. Målet er at kunstnere skal få muligheten til å tilegne seg ny kunnskap og erfaringer, og støtte opp under utvikling av eget kunstneriske uttrykk. Søknadsfrist er 15. september

Er du en ung kunstner i alderen 18-30 år som studerer eller praktiserer i ett av de nordiske landene? Da kan du få muligheten til å presentere ditt kunstprosjekt ved Platform Nord 11.-15. oktober 2017. Frist: 30. juni

Nå kan du søke om stipend fra Künstlerhaus Lukas som for tiden har et baltisk-nordisk fokus i sitt arbeid og er en av de eldste kunstnerresidensene i Tyskland. De tilbyr opptil 60 stipender og man kan søke mellom 15. mai og 31. juli.

I samarbeid med Kristiansand Kunsthall inviterer theisen/pettersen og Ravnedans til deltakelse på workshop og forestillinger av Ingri Fiksdals Shadows of Tomorrow under festivalprogrammet for Ravnedans 2017. Det søkes en gruppe på maks 20 profesjonelle dansere. Frist 20. mai

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer