Proscen skal representere scenekunstfeltet fra Vestlandet på IPAY i Philadelphia mellom 24. - 28. januar 2018 i Philadelphia. De vil ha egen salgsbod i Exhibit Hall, hvor arrangører og scenekunstnere fra hele verden leter etter nye samarbeid og produksjoner. Frist for innsendelse av materiale er 1. november.

Danse- og teatersentrum søker kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet. Søknadsfrist er 8. september.

Performing Arts Japan Programme for Europe (PAJ Europe) støtter Japan-relaterte prosjekter som presenteres i Europa mellom 1. april 2018 og 30. juni 2019. De støtter bl. a reise og opphold. Frist for søknad er 31. oktober

Les mer

Søknadskrivekurs for dansekunstnere i Spinae dance space, Torget 10, Stord, lørdag 30. september kl 1000 - 1500. Kurset holdes av Kirre Arneberg og er gratis for dansekunstnere. Bergen Dansesenter åpner også kurset for andre kunstnere, produsenter o.a. til kurspris kr. 300. Frist: 1. september

Scenekunst Sør utlyser inntil 5 nye verksted SkS - LAB med søknadssum på maksimum 25 000 kr per lab.

Hele 18 dansere vil få sjansen til å vise sine verk under Internationales Solo Tanz Theater Festival i Stuttgart i mars 2018. Frist for å melde seg på er 11. november 2017.

Les mer

MIND THE GAP 2017 vil foregå mellom 13. og 26. november, med visninger og publikumssamtaler på Scenehuset  25. og  26. november. I år er det plass til åtte prosjekter, som får tre prøver hver. Har du lyst til å være med? Påmeldingen åpner 15. august og varer fram til 1. september. Førstemann til mølla!

Hvem bør få æresprisen i 2017? Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Norges viktigste kulturpris. Frist: 1. september

Les mer

Measure Your Crew inviterer dansecrews og grupper til å fremføre hver sin 3-minutters koreografi for et ekstremt dedikert og jublende publikum. Vinnergruppa får premie på 30 000 kr. Measure Your Crew finner sted på Dansens Hus 7. oktober. Frist: 24. september

Les mer

Dansearena nord her lagt ut frister for å søke denne meget populære residensen i Hammerfest i 2018. Frist for våren 2018 er 10. september mens fristen for høsten 2018 er først 10. februar.

Les mer

Aerowaves er et nettverk som årlig legger til rette for at unge europeiske dansekunstneres verk får mulighet til turnere i Europa. Kunstnere kan søke med ett verk som kan være mellom 15 og 40 minutter lang. Frist 12. september.

Pina Bausch Fellowship er en stipendordning hvor man blant annet kan søke om residens eller studier. Målet er at kunstnere skal få muligheten til å tilegne seg ny kunnskap og erfaringer, og støtte opp under utvikling av eget kunstneriske uttrykk. Søknadsfrist er 15. september

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer