Dachverband Tanz Deutschland inviterer til møte for danseprodusenter med mål om utveksling av informasjon og nettverksbygging. Møtet finner sted i Budapest på Bakelit Multi Art Center 2. og 3. juni. Frist: 28. april
Les mer

RIFF (R.E.D. International Film Festival) arrangeres for andre gang 28. og 29. juli på Nyland gård, Eina. Det lyses nå ut en open call for filmer på 1 - 15 minutters lengde. Maks to filmer pr deltaker. Frist: 30. april

Institut Français de Norvège arrangerer et symposium 3. og 4. april. Målet er å se på problemstillinger knyttet til begrepet kultur og kulturens politiske rolle. Symposiet er åpent for kunstnere, du som jobber i kultursektoren eller du som bare er interessert i kultur. Frist: 1. april
Les mer

Søk residensopphold på Glasslåven kunstsenter i mai/juni 2017. Glasslåven kunstsenter i Gran, Hadeland, inviterer utøvende kunstnere innen billedkunst, scenekunst, litteratur, kunsthåndverk og musikk til å søke residens.
Søknadsfrist er 1. april.

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

PimOff er et visningsrom, etablert i 2005, som støtter kunstnere i kreative prosesser. Søknadsfrist for residens er 31. mars.
Les mer

Scenekunstutvalget har endret retningslinjene for basisfinansieringsordningen for frie scenekunstgrupper. Det betyr blant annet at søknadsfristen i 2017 blir flyttet fra 1. februar til 1. juni.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer