Søk residensopphold på Glasslåven kunstsenter i mai/juni 2017. Glasslåven kunstsenter i Gran, Hadeland, inviterer utøvende kunstnere innen billedkunst, scenekunst, litteratur, kunsthåndverk og musikk til å søke residens.
Søknadsfrist er 1. april.


glasslaaven3Hvem kan søke:
- Utøvende kunstnere basert i Norge
- 1-4 personer

Hvordan søke:
- Kort beskrivelse av kunstnerisk praksis og en prosjektbeskrivelse: maks. én A4-side, PDF
- Portfolio: et utvalg av tidligere arbeider, PDF
- CV: maks. én A4-side, PDF

Man søker residens i produksjonsrom (ca. 17 m2) eller stort scenerom (ca. 100 m2 og ca. 10 meter høyt under taket).
Oppholdet må finne sted innenfor mai / juni 2017, og varer i 2 – 4 uker.
Arbeidssted og bolig dekkes av Glasslåven. Reiseutgifter og oppholdsutgifter betales av residenten. I tillegg har residenten tilgang til felles standard utstyrt verksted, internett, dusj og kjøkken.

Søknadsfrist: 1. april 2017
Send søknaden til residens@glasslaven.no og merk i emnefeltet «Residens mai/juni»
www.glasslaven.no