Aerowaves er et nettverk som årlig legger til rette for at unge europeiske dansekunstneres verk får mulighet til turnere i Europa. Kunstnere kan søke med ett verk som kan være mellom 15 og 40 minutter lang. Frist 12. september.

"Aerowaves is a network which annually researches younger dance work in Europe, and seeks cross-border presentation opportunities for selected artists. In 2009 over 70 performances were confirmed in 22 European cities. This increased to over 80 in 2010, and  100 subsequently. We anticipate a similar number in 2014, listed on the Aerowaves Companies calendar as they occur. This application is for 2015, when we aim to offer as many opportunities, and possibly more."
aerowaves.org

Les også miniitntervju med Dansens Hus' kunsterisk leder, Un-Magritt Nordsett, om Aerowaves fra 2014: Aerowaves?