MIND THE GAP 2017 vil foregå mellom 13. og 26. november, med visninger og publikumssamtaler på Scenehuset  25. og  26. november. I år er det plass til åtte prosjekter, som får tre prøver hver. Har du lyst til å være med? Påmeldingen åpner 15. august og varer fram til 1. september. Førstemann til mølla!

Fire erfarne dansekunstnere vil fungere som ytre øyne og samtalepartnere for prosjektene.

MIND THE GAP er en ikke-programmerende scene der profesjonelle dansekunstnere kan jobbe med, samtale om, få innspill om, reflektere rundt, prøve ut og motta tilbakemeldinger på prosjekter som er under utvikling. Etablerte dansekunstnere engasjeres som "ytre øyne" og fungerer som samtalepartnere for prosjektene. Diskusjon, refleksjon og samtale er viktige komponenter i MIND THE GAP som altså ikke bare er en visningsscene, men en arena der dansekunstnere kan utvikle og utdype sin kunstneriske interesse og faglige innsikt.

www.gapet.no

mindthegap