Scenekunst Sør utlyser inntil 5 nye verksted SkS - LAB med søknadssum på maksimum 25 000 kr per lab.

// Hvem kan søke: Medlemmer av Scenekunst Sør
// Søknadsfrist: 5. september, med behandlingstid på ca 2 uker
// Gjennomføring: innen utgangen av desember 2017
// Søknaden sendes: scenekunstsor@gmail.com

Formålet med SkS-Lab er å bidra til økning i mengden initiativer og produksjon i regionen gjennom å gi SkS medlemmer mulighet til å forske i egne ideer, utgangspunkt eller kunstnerisk interessefelt, få tilbakemeldinger på disse fra et publikum og fra sine kollegaer og ikke minst; legge til rette for at scenekunstnere med ulik kompetanse får møte hverandres arbeid, dele og gjøre erfaringer sammen.

Et verksted kan eksempelvis fungere som et forprosjekt eller laboratorie for en helt ny ide eller et interesseområde du vil utforske, eller som kickstart til et scenisk arbeid som allerede er i startfasen og har behov for å prøve ut og eksperimentere med form og innhold før en eventuell videre søknadsprosess eller produksjonsperiode. Utvalget som behandler søknadene er også åpne for andre rammer for hva et LAB-arbeid kan være og inneholde.

En person i søkergruppen må være medlem av Scenekunst Sør. Alle scenekunstnere kan bli medlem av Scenekunst Sør- så lenge man kan tenke seg å gjennomføre et LAB prosjekt i regionen.

Les mer