Danse- og teatersentrum søker kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet. Søknadsfrist er 8. september.


Danse- og teatersentrum skriver:
I samarbeid med vår amerikanske partner Wayne Ashley og Future Perfect (http://futureperfectproductions.org/)  søker Danse- og teatersentrum kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet.
 
Fra 2011-2014 hadde vi booth under messen APAP. Fom 2015 valgte vi å gå bort fra messen og fokusere på vårt eget nettverkspunkt «Satellite Meeting» samt mer målrettet arbeid mot festivalene som finner sted i NY og samlingspunktene ved disse. Gjennom rapporter fra deltakerne, og direkte resultater, ser vi at arbeidet gir gode muligheter til samarbeid med aktører i Nord-Amerika.
 
Vi vil på samme måte som i 2015-2017 være tilstede i New York i januar 2018 med en delegasjon norske kunstnere. Fokus blir på dialogen mellom det norske og det amerikanske scenekunstmiljøet gjennom vårt nettverksmøte «Satellite Meeting» samt annet program med nettverksarbeid i dagene før og etter.

En representant fra kompaniet må kunne være i NYC fra 10.- 16. Januar 2018.

I Januar 2018 har vi lagt opp til følgende aktiviteter:
•  Satellite Meeting – på Scandinavia House - de norske kompaniene pitcher.
•  Future Perfect Seminar
•  Venue Tour – besøke nye og relevante scenekunstinstitusjoner i NY.
•  Nettverksarbeid under festivalene:
Under The Radar http://www.undertheradarfestival.com
Coil Festival http://www.ps122.org (festivalen har ny ledelse og er i endring)
American Realness http://americanrealness.com/about/

SØKNAD
Innen 8. september 2017 ønsker vi en kort søknad der vi ber om følgende:
·         Har du vært med DTS på delegasjon til USA tidligere ber vi om en redegjørelse for kompaniets ambisjoner for Nord-Amerika, og ønsker for deltagelse i delegasjonen. Vi vil også gjerne høre om konkrete resultater fra tidligere deltagelse.
·         Er det første gang du søker om å reise med DTS på nettverksdelegasjon ber vi også om en kort redegjørelse for internasjonale ambisjoner.

For mer informasjon,
ta gjerne kontakt med Christins Friis på christina@scenekunst.no