Kortreist dansefestival søker produksjoner og inviterer nå aktører innen scenekunstmiljøet til å komme med programforslag for 2018 og 2019. Kortreist dansefestival har siden 2011 blitt arrangert årlig på Inderøy av Dans i Trøndelag. Frist: 21. september

 

kortreist18

Festivalen vektlegger dans og scenekunst med et visuelt og fysisk uttrykk og prioriterer prosjekter som har spesiell fokus på barn og ungdom. De kan tilby flere ulike visningsarenaer og er åpen for steds-spesifikke produksjoner.

Festivalen foregår hvert år siste uken i Juni og arrangeres av Dans i Trøndelag, et regionalt kompetansesenter for dans støttet av Norsk Kulturråd.

                                       www.koreda.no/ www.dansitrondelag.no

Søknader må inneholde en prosjektbeskrivelse, CV, kostnader og videodokumentasjon.
Frist: 21. september 2017
Sendes til: live@dansitrondelag.no

koredasvisjsvosj
Bilde: "Svisj! Svosj!" av og med Victoria Husby/Tone M Kittelsen som spilte på festivalen 2017
Foto: Lena Johnsen