Med sin nye satsning "Kvinnelige Koreografisk Satsning" ønsker Nasjonalballetten å se til at framtidens koreografer får like muligheter – uavhengig av kjønn, og at de etterlater seg nye klassikere som kan gå inn i repertoaret. Denne satsingen på kvinnelige koreografer er en del av Talent Norge og Norsk Tippings kvinnesatsing. Frist for søknadsbrev er 1. juni.

Langt flere jenter enn gutter begynner på ballett, men i Norge og særlig internasjonalt har det vært klart flest menn som koreograferer helaftens balletter for de store scenene. Vi vil gi publikum et mangfold av historier skapt av og om menn og kvinner, som tar den klassiske balletten videre – og viser vei internasjonalt.

De søker nye kvinnelige stemmer som:
* kan bidra til et mangfold av historier for både de intime og de store scenene
* kan bringe den klassiske balletten videre ved å skape for klassiske ballettdansere
* har base i Norge

Du får:
* skape ny koreografi for Nasjonalballettens dansere
* utvikle dine koreografiske ferdigheter og uttrykk
* muligheten for at ditt verk vises hos Den Norske Opera & Ballett, og for ballettsjefer fra andre ballettkompanier  
* bli en del av en gruppe koreograftalenter med Nasjonalballettens husregissør Marit Moum Aune som mentor

I tillegg til å finne og løfte de nye koreografitalentene, går Nasjonalballettens satsing ut på å gi nye muligheter til etablerte koreografer og ta de beste verkene ut i verden.

Send søknadsbrev, CV og en link fra tidligere verk til sarah.da.fonseca@operaen.no innen søknadsfrist 1. juni 2020.