Vårscenefest vil i 2021 ha fokus på den offentlige sfære – som kunstnerisk ytringsrom og sted. Vi søker derfor særlig etter scenekunst som i direkte eller overført betydning tar i bruk det offentlige rom, som tar del i det offentlige ordskiftet – og gjerne inviterer publikum til å bli med. Frist for å sende inn forslag er 18. juni.

Inspirert av våren 2020 og dens erfaringer ønsker vi å synliggjøre scenekunstens muligheter som arena for samfunnsdeltakelse på ulike nivå. Vi ser behovet for å undersøke offentligheten som en sfære hvor det er mulig å utvikle, ikke bare proklamere, oppfatninger. Siden vår hovedarena, Rådstua Teaterhus, skal bygges om leter vi derfor etter forestillinger som kan tilpasses alternative arenaer eller forholder seg sensitivt til sted; alt fra butikkvindu, konsertscener, digitale plattformer, byrom og private hjem, i tillegg til produksjoner for tradisjonelle scenerom og gallerirom. Forestillinger som ikke krever avansert teknikk er derfor av spesiell interesse. Også billedkunstnere oppfordres til å søke.

Frist for å sende inn forslag er 18. juni 2020. Søknader inkludert kort prosjektbeskrivelse, lenke til videodokumentasjon, teknisk rider og info om antall reisende og oppriggingstid sendes til program@varscenefest.org

Merk emnefeltet: Open Call 2021