Den 15. august åpnet Den kulturelle skolesekken portalen for innsendelse av forslag fra profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Den kulturelle skolesekken bidrar til at alle skoleelever i Norge møter profesjonell kunst og kultur. I skoleåret 2019/20 bidro over 4000 utøvere i Den kulturelle skolesekken. Ordningen er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere.

Aktørene i DKS møter barn og unge i hele Norge. Det er derfor et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter, speiler samfunnet, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkene og/eller kommunene, i samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program.

Les mer om Den kulturelle skolesekken her
Meld inn forslag her
DKS for utøvere: Mer om søknadsprosessen og behandlingstid

DKS01