Stipendiet ble opprettet i 2017 av styremedlemmene i Dansekunst i Østfold, Gro og Stefan Ullner, som er bosatte i Halden og har dansebakgrunn blant annet som tidligere solister i Nasjonalballetten. De donerte da sitt styrehonorar til dette dansestipendiet. Årets donasjoner kommer fra styreleder André Fjørtoft og styremedlem Helene Maria Bakker. Dansekunst i Østfold deler ut et reise og studiestipend på 15.000 kr til en medlem av Dansekunst i Østfold. Søknadsfristen er 30.november 2020.

Kriterier for tildeling av stipend er:
Stipendmottaker må være profesjonell danser og medlem av DiØ.

I søknaden skal det være en kort beskrivelse av hva det søkes penger til med en begrunnelse og målsetting. Søknaden behandles av styret i DiØ

Vedlegg til søknaden:
CV
Enkelt budsjett

Søknaden sendes på e-post til: post@dansiostfold.no

Det medfølger et krav til søkeren om dokumentasjon på hvordan stipendet er brukt, dvs. reiseutgifter og penger brukt på dansekurs.
Kort rapport og regnskap sendes inn til DiØ senest 3 uker etter at stipendet er brukt.

Flere utlysninger fra Dansekunst i Østfold finner du HER

Ullner01
På bildet: Gro Ullner