Arbeidsoppgaver vil være danseundervisning i gruppe for elever fra 1-4. trinn. Hovedvekten av stillingen knytter seg til Kulturskoletimen, et tilbud til elever på 2. trinn. Undervisningen foregår i SFO-tid på elevenes nærskoler. I tillegg kommer noe gruppeundervisning (3 grupper) for elever fra 1-4. trinn. Søknadsfrist er 2. august.

RadArt arbeider for å styrke og synliggjøre scenekunstfeltet i nord. De startet som et kollegialt nettverk for profesjonelle frie scenekunstnere i Tromsø i 2004. I dag har de ca åtti medlemmer fra hele landsdelen. RadArt initierer en rekke prosjekter med fokus på synliggjøring, profesjonalisering, kompetanseheving og publikumsutvikling. De søker nå en informasjonsansvarlig. Søknadsfrist er 1. august.

Stavanger kulturskole er på jakt etter en dansepedagog med relevant utdanning og erfaring. Den som blir ansatt skal undervise etter pedagogiske/metodiske prinsipper som gjør undervisningen læringsfremmende, engasjerende og lystbetont for elevene. Søknadsfrist er 3. august.

Høstscena startet som en teaterfestival i Ålesund, men programmerer i dag tverrkunstnerisk innenfor feltene scenekunst, visuell kunst, musikk og poesi. Som daglig leder vil du ha ansvar for å videreutvikle og forankre festivalen lokalt, nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med kunstnerisk leder. Søknadsfrist er 15. august.

Jobbmarked for dansekunstnere og relaterte stillinger på Facebook. Her kan du legge ut betalte stillinger, oppdrag, prøvedanser for jobber og vikarbehov, samt søke etter øvingslokaler eller kontorplass. Se Facebook-siden her.

 

Er du produsent og ønsker å bli registrert i Nydans Oslo sin produsentdatabase, så kan du fylle ut skjema her. Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du en liste over produsentene i databasen.

Vi har laget en egen side for informasjon om auditions i menyen til venstre under
Nyheter / Frister / Jobber. Vi setter pris på å få informasjon om auditions vi ikke fanger opp selv.