PRODA Rogaland forvaltes av DansiS (Dansekunst i Stavangerregionen) og disponerer i 2017 totalt rundt kr 200 000 til PRODAs formål. De søker en prosjektleder i timebasert stilling fra 1. juni. Stillingsmengde er ca. 200 timer pr år. Frist: 10. april

PRODA er en landsdekkende stiftelse med formål å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere i Norge.
PRODA finansieres med statsstøtte og har hovedkontor i Oslo. Deler av støtten videreføres til regionale kompetansesentre/institusjoner som søker om å arrangere PRODA i sin landsdel. Hver region kan også søke og benytte lokale/regionale tilskudd til PRODAs formål.

Du får en fleksibel deltidsjobb der du kan styre arbeidstiden selv. Arbeidsoppgaver består i å utforme budsjett og timeplaner, engasjere pedagoger til klasser/workshops, bestille reiser og overnatting, skrive arbeidskontrakter, utforme søknader om finansiering og rapportere til bidragsyterne, markedsføre tilbudet samt den praktiske gjennomføringen. Det må være god dialog med brukerne i Rogaland. Det må også være god dialog med DansiS og PRODA Oslo vedr økonomi og budsjett.

Annet hvert år arrangerer PRODAs hovedkontor et regionalt seminar/lederforum der alle regionale PRODA-ledere deltar. På seminaret er det fokus på driften av PRODA, felles systemer og identitet og internt nettverk. PRODA avholder også årsmøte hvert år i Oslo.

Prosjektleder jobber på hjemmekontor samt kontor ved Tou Scene som deles med DansiS fra august.

Stillingen krever en person som er kjent med dansemiljøet generelt og i Rogaland-regionen spesielt, som er fleksibel og som kan jobbe selvstendig og strukturert. Det er en fordel å ha erfaring med økonomi/administrasjon, søknadsarbeid og kulturpolitikk.
Du vil få opplæring og innsikt i hva arbeidet innebærer før du begynner.

Du kan lese mer om PRODA på www.proda.no

Er du interessert i stillingen eller har spørsmål, ta kontakt med Annasara Yderstedt på e-mail: proda@dansis.no.
Søknadsfrist 10. april 2017

proda300