Det blir ledig en 100 % åremålsstilling som førsteamanuensis/førstelektor i samtidsdans med programansvar ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Balletthøgskolen. Åremålet er for 6 år. Det er mulighet for tilsetting i ytterligere en 6-års periode etter offentlig utlysning. Frist: 19. juni

 

Balletthøgskolen består av følgende utdanningsenheter:
• Bachelorstudium i samtidsdans
• Bachelorstudium i klassisk ballett
• Bachelorstudium i jazzdans
• Masterstudium i koreografi
• Masterstudium i dans
• Praktisk pedagogisk utdanning i dans og teater

Studieprogrammet
Bachelorstudiet i samtidsdans legger vekt på samtidsdansens aktuelle uttrykk og problemstillinger, slik at studenter etter endt utdanning skal ha de beste forutsetningene og kunnskapene for å fortsette sin utvikling gjennom individuelle profesjonelle kunstnerskap. Studentene møter i sitt hovedemne blant annet release teknikk, body awareness og gulvarbeid samt innslag av moderne danseteknikker som Graham- og Hortonteknikk. Dansetekniske klasser og praktisk skapende arbeid knyttes aktivt til undervisning i kunst – og danseteori og til ulike former for forestillingsarbeid. Studiet skal gi studenten solid fysisk kompetanse gjennom en bred utforskning og erfaring av kropp og bevegelse. Den enkelte student skal få mulighetene til å utvikle sin skapende selvstendighet gjennom det mangfoldet av metoder og tilnærminger som kjennetegner samtidsdansen i dag.

Studieprogrammet har felles 1. studieår med bachelorstudiet i jazzdans og har flere samarbeidsprosjekter med de andre studieprogrammene ved avdelingen.

Les mer