Harstad kulturskole søker primært deg som har kompetanse til å undervise i jazzballett og hip hop og som kan undervise barn og ungdom med stort engasjement. Stillingsstørrelsen kan avhenge av elevgrunnlaget høst 2020 og stillingen kan deles. Tiltredelse 1. august. Søknadsfrist 7. juni.

Harstad kommune er Nord-Norges tredje største by, med 25 000 innbyggere. Kulturskolen har ca. 700 elevplasser (ca. 430 på dans). De har et stort dansemiljø og tradisjon for både større danseforestillinger og prosjekter/oppdrag i samarbeid med ulike aktører.

Arbeidsoppgaver
- undervisning av ulike dansepartier
- arbeid med prosjekter/forestillinger, også tverrfaglig
- jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre lærere på kulturskolen med lokal læreplan
- utviklingsarbeid på kulturskolen og hele enheten forøvrig i tråd med rammeplanen
- en mindre del av stillingen kan benyttes til samarbeid/salg av tjenester til SFO/grunnskole m.fl.

Krav til kompetanse
- minimum 3-4 år høyskoleutdanning innenfor relevant utdanning for faget
- undervisningserfaring fra de aktuelle fag i stillingen
- relevant arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge
- behersker norsk muntlig og skriftlig

Søkere uten formell utdanning, men med relevant arbeidserfaring/bakgrunn vil også kunne vurderes. Søkere må påregne å gjennomføre prøveundervisning. For fullstendig utlysningstekst: www.harstad.kommune.no/ledig-stilling

Harstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Kontaktperson Halvard Bakklund, Enhetsleder/rektor, mobil: 90931147 halvard.bakklund@harstad.kommune.no
Linda Liljevangen, avdelingsleder, mobil 98821540                            Linda.Liljevangen@harstad.kommune.no