Stavanger kulturskole søker en fagkoordinator-dans i 30% stilling. Den som blir ansatt vil sammen med avdelingsleder bl.a. ha ansvar for den daglige kontakten med elever og foresatte  samt opptak av elever. Søknadsfrist 28. oktober.

Skolen er med sine 3850 elevplasser en av landets største kulturskoler og har et tett samarbeid med det frivillige kulturliv og kommunale institusjoner. Kulturskolens danse avdeling har 1100 elevplasser og har tilbud innenfor de fleste sjangere. Kulturskolen har tilbyr danseundervisning i Bjergsted, Hundvåg, Rennesøy og Finnøy.

Les mer HER