Heine Avdal er en del av den internasjonale dansescenen og turnerer verden over med sine arbeider. Du kan møte han til Kunstnermøte med Snelle Hall, førsteamanuensis ved Balletthøgskolen, på Kunsthøgskolen i Oslo, scene 5, mandag 29. mai klokken 1800.

Rom for Dans og PRODA profesjonell dansetrening arrangerer ÅPENT ROM 2017 i uke 24 og 25. Gratis bruk av studio 1, treningsrom, møterom, kjøkken, stue og bad for profesjonelle dansekunstnere! Du velger selv når du vil jobbe og deler rommene med andre dansekunstnere.

Elizabeth Svarstad har skrevet doktorgrad om dans som sosial dannelse i Norge fra 1750 til 1820. Funnet av Feuilletnotasjon er et gullfunn. Ikke bare har det betydning i norsk dansehistorie, men funnet er også unikt i internasjonal sammenheng.

PM: Styret i Ultimafestivalen har ansatt Thorbjørn Tønder Hansen i et femårig åremål som direktør og kunstnerisk leder. Tønder Hansen er fra Danmark og kommer fra stillingen som leder av SNYK (genreorganisasjonen for ny musikk og lydkunst), som blant annet arrangerer festivalen G((o))ng Tomorrow i København.

Les mer

It starts with a conversation er en guide for dansekunstnere som vil samarbeide og arbeide internasjonalt. Den er skrevet av Ása Richardsdóttir og Lene Bang Henningsen på oppdrag av Ice Hot Nordic Dance Platform.

Vi har fått inn noen avbestillinger som betyr at det nå er noen åpninger for leie på Scenehuset. Dette gjelder 27. og 28. mai hele dager • 17. juni hel dag • 26. - 30. juni fra kl 1700 • 31. juli - 6. august hele dager • 14. - 20. august hele dager. Kontakt sindre@danseinfo.no for leie.

Søndag den 18. juni feires Kjersti Kramm Engebrigtsen på Dansens Hus, i samarbeid med Danseinformasjonen. Det blir gjensyn med Reisen fra 1989, intervjusamtale og filmsnutter fra et langt danseliv.

Belgiske Samme Raeymaekers tar over åremålsstillingen som kunstnerisk leder ved Dansens Hus i 2018. Han overtar etter Un-Magritt Nordseth, som når hun fratrer stillingen har sittet i to åremål á fire år. Raeymaekers kommer fra stillingen som kunstnerisk tilrettelegger for dans ved Consertgebouw i Brugge i Belgia.

Halldís Ólafsdóttir ble valgt til ny forbundsleder på generalforsamlingen i Norske Dansekunstnere lørdag 13. mai 2017. Valgkomiteen skriver at de «har lagt vekt på å finne en balanse mellom kontinuitet og fornyelse, å ivareta kompetanse og samtidig bringe nye impulser og ressurser inn i forbundet». Valgkomiteens innstilling var enstemmig.

Danse- og Teatersentrum lansere to nye tilskuddsordninger som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økt internasjonale muligheter. For å imøtekomme behovet vil det være løpende søknadsfrist for begge ordningene.

Hvordan kan dans være til hjelp for å endre samfunnet? Dette og mange flere spørsmål vil være fokus i Adelaide, Australia, på en av verdens største samlinger av dansere, danselærere og kunstnere i alle aldre. I løpet av en hel uke 8. - 13. juli 2018 vil  arrangører fra daCi (dans og Child International) og WDA (World Dance Alliance) Global Education and Training Network samt internasjonale dansere, presentere Panpapanpalya 2018.

jointdancecongress2018.com

Dansekunstner Liv Hanne Haugen er aktuell med forestillingen Nordting og Maria K. Landmark har intervjuet henne om forestillingen, om hvilken plass kunsten har i det politiske bildet og praksisen hennes, blant annet.

Nå kan du søke produksjonstid i det nye prøvelokalet for scenekunst ved Tou Scene. Salen er utstyrt med alle fasiliteter og sosiale fellesarealer med Atelierhuset Tou og Grafisk Verksted. Åpningsåret feires med sterkt reduserte leiepriser.