Path Created with Sketch.

Dansenett Norge inviterer til fagdager på Dansens Hus

Fra «Stars in a piece». Foto: Martin Myrvold.
Dansenett Norge inviterer til en langhelg (20. - 22. oktober) spekket med faglig påfyll og kunstneriske opplevelser. Seminaret skjer i samarbeid med Dansens Hus og CODA Oslo International Dance Festival. Søknadsfrist for fagseminarene er 7. oktober.

På programmet står foredrag og workshop ledet av Sigrid Øvreås Svendal (daglig leder, Danseinformasjonen) og Lisa Baxter kommer endelig til Oslo og vil ha workshop og seminar som retter seg både mot kunstnere, produsenter, arrangører og kommunikasjonsmedarbeidere.


Tema for fagseminarene:

For dansekunstnere & produsenter ledet av Lisa Baxter (20. oktober)
Formål, praksis og publikums opplevelse.
Reflekter over meningen med og hvilken betydning din praksis som dansekunstner har for en mottaker/publikum. Lisas metodikk handler om endring, og vil gi deg en rekke oppgaver som kan føre til at du tenker nytt og ser disse viktige spørsmålene i et annet lys. Du vil få nye perspektiver og en dypere forståelse av forholdet mellom kunstneriske valg og hvordan disse påvirker publikum, og ikke minst hvorfor dette er viktig.

Produsenter vil få metoder som i større grad vil involvere dem i den kunstneriske prosessen og dermed fungere som en viktig brobygger mellom det kunstneriske verket og publikum.

For organisatorer, arrangører og kommunikasjonsmedarbeidere ledet av Lisa Baxter (21. oktober)
Publikums opplevelse – det viktigste eller en bi-ting?
Hvis du tror at publikumsutvikling handler om salg og markedsføring bør du tenke om igjen. Markedsføring kan skaffe et publikum, men kun en god opplevelse gjør at de kommer tilbake. Finn ut mer om Audience Experience Design, og hvordan denne måten å tenke på kan hjelpe deg å nå publikum og få dem til å komme tilbake. Best av alt: det er kreativt, engasjerende og absolutt ikke kjedelig!

For organisatorer, arrangører og kommunikasjonsmedarbeidere ledet Sigrid Øvreås Svendal (22. oktober)
Fagdagen/workshopen vil ta utgangspunkt i noen av kunstnerne som skal vise forestillinger under CODA Oslo International Dance Festival. Historiker og daglig leder ved Danseinformasjonen, vil vise utdrag/teasere fra noen verk og gjennom disse belyse ulike uttrykk og retninger i dansekunsten i dag. Samtidens dansekunst settes i en dansehistorisk kontekst og kobles også til kunstens generelle utvikling. Hensikten er å gi innsikt i flere sider av kunstformen, og dermed mer kunnskap og kontekst for arrangører som ønsker å programmere dans.

I tillegg vil det tilbys et rikholdig program bestående av produsentdager, forestillinger, filmprogram, pitch av norske dansekunstnere og arbeidsvisninger gjennom Kreativ LAB.

Programmet er fremdeles i utvikling og oppdateringer finner du på Dansenett Norge, Dansens Hus og CODA Festivalen.

Les mer: dansenettnorge.no