Path Created with Sketch.

Fagseminar: Deltakelse i praksis

I samarbeid med Showboxfestivalen inviterer Rom for Dans til et iscenesatt seminar fredag 3. desember kl. 12.00.

Alle snakker om medvirkning i kunsten, – men hva betyr det i praksis?

Seminaret vil by på en rekke kunstneriske innslag, samt presentasjoner fra noen av Rom for Dans sine samarbeidspartnere innen lærerutdanning (Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad/ Høgskolen i Østfold), Den kulturelle skolesekken (Johannes Hafnor/DKS Viken), kunstfeltet (Venke Sortland/Landing) og forskning (Gunn Engelsrud/Høgskulen på Vestlandet).

Arrangementet er gratis, men du må melde deg på her.