Path Created with Sketch.

Informasjonsmøte: Støtteordninger som bidrar til internasjonal mobilitet

DTS
PAHN forvalter reisestøtteordningen på vegne av Utenriksdepartementet, med formålet å stimulere til internasjonale gjestespill for scenekunst fra Norge. Men hvilke andre ordninger finnes som bidrar til internasjonalt kultursamarbeid og gjestespill?

De ønsker å invitere deg til et informasjonsmøte hvor de vil presentere ulike støtteordninger som kan hjelpe deg med å realisere dine internasjonale prosjekter.

På møtet vil følgende aktører være til stede: PAHN, Kulturdirektoratet, Nordisk kulturkontakt, med flere.

Møtet vil finne sted digitalt den 23. april fra kl. 1200 til 1400.
Mer informasjon kommer. Følg med her.

For å delta, vennligst meld deg på her.