Path Created with Sketch.

Kronikkurs i regi av Scenekunst.no

Kronikkurs
Scenekunst.no arrangerer gratis kronikkurs for alle som har noe å melde om kunst og kultur – og som vil ha mer erfaring med å gjøre det skriftlig.

Tid og sted: 12. og 26. april kl. 10.00–16.00, Sentralen.

Påmeldingsfrist: 27. mars. NB: Begrenset antall påmeldte!

GRATIS KURS
Den offentlige samtalen om kunst og kultur trenger flere stemmer. Brenner du inne med viktige meninger, perspektiver eller poenger, men mangler verktøy, erfaring og plattform til å få dem ut – eller kanskje bare en liten dytt? Meld deg på kurs!

Alle deltakere vil få mulighet til å sende inn tekstene sine til oss for videre redigering og mulig publisering etter endt kurs.

AKTUELL KUNST
Noen av vår tids største og mest betente og polariserte diskusjoner – om ytringsfrihet og ytringskultur, minoriteters rettighetskamper, «woke», kanselleringskultur og identitetspolitikk – har mange berøringspunkter med kunstlivet. De siste få årene, for ikke å si månedene, har som kjent mange kunstrelaterte saker skapt overskrifter i riksmediene og langvarige offentlige debatter. Dessverre har disse debattene en tendens til å havne i lite konstruktive skyttergraver, som gjerne voktes av en håndfull gjengangere.

De offentlige samtalene om kunst og kultur må bli større og åpnere, med plass til hele underskogen av temaer, meninger, nyanser og perspektiver, der ulike stemmer fra alle sider og posisjoner kommer til orde – fra der skoen trykker, fra et analytisk fugleperspektiv og alt derimellom.

På sitt beste er kronikken et velegnet format for å bidra til dette: Lesverdige, poengterte, ryddige, saklige og stråmann-frie kronikker kan være gode utgangspunkt for en konstruktiv videre debatt.

Dag 1: Seminardag
– Foredrag om å skrive kronikk av forfatter og skribent Hilde Østby
– Innledninger ved ansvarlig redaktør Julie Rongved Amundsen og fagredaktør for musikk Hilde Halvorsrød
– Diskusjoner og spørsmålsrunder
– Alle deltakerne oppfordres til å skrive utkast til kronikker til neste kursdag.

Dag 2: Workshop
– Gjennomgang av tekstene i fellesskap og i gruppe
– Deltakere får også tilbake teksten med skriftlige tilbakemeldinger
– Alle oppfordres til å jobbe videre med teksten og sende den til oss for videre redigeringsarbeid og mulig publisering.

Send en e-post til hilde@scenekunst.no med lynkort biografi/CV, tidligere skriveerfaring (hvis du har!) og noen ord om hvorfor du ønsker å delta.

Kurset er støttet av Norsk kulturråd.