Path Created with Sketch.

Kulturanalysen 2023: Hva skal kunstnerne leve av?

Kulturdirektoratet
Kulturdirektoratet inviterer til Kulturanalysen 2023, den 28. mars kl. 0900-1100, der de skal diskutere problemstillinger knyttet til kunstnerøkonomi. Den er heldigital og kan følges på deres nettside eller Facebook-side.

Kultur- og likestillingsdepartementet har satt i gang flere prosjekter for å kartlegge økonomien hos kunstnerne, deriblant Kunstnermeldingen. ​Våre ferske undersøkelser viser at kunstnerne jobber stadig mindre med kunst, og at de i stadig større grad – i usikre tider – søker trygge rammer fremfor å ta risiko. ​

Direktør i Kulturdirektoratet, Kristin Danielsen, vil innlede konferansen før rapportforfatterne legger frem hovedfunn fra undersøkelsene. Til slutt vil det være en panelsamtale hvor kunstnere, politikere, forskere og representanter fra kunstfeltet vil være med.

Se program på deres nettsider.

Disse navnene er bekreftet til arrangementet:

  • Samsaya Sharma, artist og låtskriver, samt styremedlem i NOPA
  • Stein Reegård, økonom og leder av en arbeidsgruppe, nedsatt av Kulturdepartementet, som skal se på hva som er rimelig betaling for kunstnere
  • Heidi Marie Kriznik, forfatter og leder av Forfatterforeingen, samt leder av Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner
  • Bård Kleppe, kulturforsker hos Telemarksforsking og rapportforfatter
  • Ida Gram, forsker hos Proba samfunnsanalyse og rapportforfatter
  • Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet
  • Marcus Zachrisson, avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturdirektoratet
  • Haakon Bekeng-Flemmen, ordstyrer og seniorrådgiver i Kulturdirektoratet

Resten av programmet vil bli klart i løpet av kort tid. Det trengs ingen påmelding.