Path Created with Sketch.

Nasjonalt arrangørseminar 

Arrangørseminar
Dansenett Norge arrangerer nasjonalt arrangørseminar under Multiplié Dansefestival i Trondheim, 23. og 24. mars i Olavshallen.

Påmeldingsfrist: tirsdag 14. mars i påmeldingsskjemaet her.

Her er programmet for dagene:

Torsdag 23. mars kl. 10:00 – 15:00

«Slik utvikler du publikumsgrunnlaget for dans»

Seminarleder: Ingrid E. Handeland 
Forberedelse: Introduksjonskapitlet i NPU Håndboka

Publikumsutvikling dreier seg om å utvikle publikumsgrunnlaget for et kulturuttrykk eller en kulturaktør. Dansenett Norge arbeider for å øke tilbudet av dansekunst i hele landet og å øke publikumsbesøket. Men hvordan er etterspørselen etter danseforestillinger i befolkningen, og hva er realistiske mål for økningen av publikumsbesøket?

Norsk publikumsutvikling (NPU) arbeider for å styrke kunsten og kulturens posisjon i Norge. I november 2022 lanserte de NPU Monitor, et nasjonalt, sjangerovergripende analyseverktøy designet for aktører som ønsker å utvikle sitt publikumsgrunnlag. Til arrangørseminaret kommer NPU-direktør Ingrid E. Handeland for å gi oss innsikt i publikumsgrunnlaget for danseforestillinger i ulike regioner og befolkningssegmenter, og for å hjelpe arrangørene å ta i bruk innsikten i programmeringen og markedsføringen av danseforestillinger. 

Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012 og står bak den faglige plattformen NPU arbeider ut ifra i dag. Hun har tidligere jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Hun er utdannet Cand.philol fra Universitetet i Oslo med fagene musikkvitenskap, filosofi og idéhistorie. Hun holder foredrag, kurs og workshops for ulike aktører i kulturlivet i Norge og Norden, og underviser i publikumsutvikling på USN Universitetet i Sørøst-Norge.

15:00 – 16:00 
Presentasjon av hvordan Olavshallen jobber med publikum etterfulgt av omvisning i Olavshallen.

Fredag 24. mars kl. 10:00 – 13:00

«Hvorfor programmere dans?»

I dette seminaret vil Sigrid Ø. Svendal først belyse dansens infrastruktur og oppbygning, slik at det blir tydelig hvordan produksjon og visning av dansekunst organiseres i Norge. Her dekkes økonomi, men også visningsarenaer og nasjonale/regionale strukturer. 
Deretter ser vi nærmere på motivasjonen til å programmere dans. Her vil vi også vise noen klipp fra ulike danseverk, og sammen diskutere både gleder og utfordringer ved å programmere dans. Vi vil snakke om ulike sjangre i den samtidige dansekunst, om publikum, om det å forstå dans, hvordan kommunisere dans og om dansens potensial til å berøre og nå publikummere i alle aldre.  

Sigrid Ø. Svendal er historiker med doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har også en treårig danse- og pedagogutdannelse. Svendal har skrevet flere dansehistoriske artikler, og var redaktør for boka Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år og magasinet Mer Bevegelse. Hun er i dag daglig leder ved Danseinformasjonen – det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst.

14:00 – 16:00

«Midler for å styrke infrastrukturen for dans v/Kulturrådet»

Gjennom Kulturfondets ulike tilskuddsordninger bidrar Kulturrådet til å styrke infrastrukturen på scenekunstområdet slik at samtidens scenekunst blir lettere tilgjengelig for et mangfold av publikumsgrupper. Seniorrådgiver Marthe Stokvik vil være til stede under arrangementet for å orientere om aktuelle tilskuddsordninger som nettopp støtter opp om dette formålet.

Arrangementet er støttet av Kulturrådet og skjer i samarbeid med DansiT.

Dansenett Norge tilbyr følgende:
Overnatting på hotell 1 – 2 netter etter behov

Lunsj begge dager

Reiser inntil 3.000 for reiser fra alle fylker utenom Troms, Nordland, Finnmark.
Reiser inntil 5.000 for reiser fra Troms, Nordland, Finnmark.