Path Created with Sketch.

Nasjonalt NOFOD-seminar under CODA Oslo International Dance Festival

NOFOD Norge (Nordisk forum for danseforskning) inviterer medlemmer og alle andre interesserte til et tretimers seminar med presentasjoner, diskusjoner og utveksling av forskning innen dansevitenskap og dansekunst.

Sted: Høyskolen Kristiania, Institutt for scenekunst, Urtegata 9, Oslo
Tid: Lørdag 30. oktober kl. 11.00–14.30
Pris: Seminaret er gratis for NOFODs medlemmer. Øvrige deltagere: kr 120 kr.
Det vil bli servert kaffe og frukt i pausen.

NOFOD er en ideell organisasjon som har som mål å fremme, styrke og samle mangfoldet av danseforskning, –kunnskap og -praksis i en nordisk kontekst. Se NOFODs nettside for mer informasjon: nofod.org

De håper at mange har lyst og mulighet til å delta med presentasjoner og/eller som tilhørere og at både akademisk og kunstnerisk forskning vil bli representert.

Alle temaer er velkommen – gjerne, men ikke utelukkende, rundt årets festivaltema «supermennesket»:

Supermennesket’ gir assosiasjoner til det futuristiske og til kunstig intelligens, men når vi i 2021 ser oss rundt, ser vi supermennesker overalt: vanlige mennesker omgitt av usikkerhet, som gir alt i frontlinjen, som ser sine drømmer knuses, og som likevel klarer å holde et håp om forandring i live. Men hvor er kunstens plass i dette landskapet? (codadancefest.no)

Presentasjonsforslag med abstract (100 ord) og bio (50 ord) sendes inn her: påmeldingsskjema

Lengde på presentasjonene vil være mellom 10 og 20 minutter pr. presentasjon avhengig av hvor mange som melder seg på. Vennligst oppgi om det er en akademisk eller kunstnerisk presentasjon, om det er en stipendiatpresentasjon, masterpresentasjon eller annet. Oppgi språk for presentasjonen (norsk, nordisk eller engelsk), ønsket lengde for presentasjonen og eventuelle tekniske behov.

Frister:
Innsending av abstract: 30. september 2021
Tilbakemelding på innsendte forslag: 10. oktober 2021
På grunn av smittevern må alle deltagere reservere/kjøpe billett her: hoopla.no

Videre informasjon og program publiseres på NOFODs Facebook-side

Seminaret arrangeres av NOFOD Norge v/Elizabeth Svarstad og Irene Velten Rothmund
i samarbeid med CODA og Høyskolen Kristiania, Institutt for scenekunst

Program for CODA, som arrangeres i Oslo 20.–30. oktober finner du på codadancefest.no