Path Created with Sketch.

Norske Dansekunstnere inviterer til digitale frokostmøter

Hver onsdag fra 20. april inviterer NoDa inn til digitale frokostmøter med ulike tilskuddsordninger.

Fra 20.april og hver onsdag de neste ukene, inviterer Norske Dansekunstnere til uformelle informasjonsmøter med de nasjonale tilskuddsordningene. Møtene er åpne for alle, og du vil få viktig informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og hvordan du som dansekunstner kan søke offentlige tilskudd til produksjon, formidling, gjestespill eller annen aktivitet.

Møtetidspunkt:

20. april 2022 fra 09.00 – 10.00: Norsk Kulturråd
27. april 2022 fra 09.00 – 10.00: Fond For Lyd og Bilde
04. mai 2022 fra 09.00 – 10.00: Fond For Utøvende Kunstnere
11. mai 2022 fra 09.00 – 10.00: Danse- og TeaterSentrum /STIKK
25. mai 2022 fra 09.00 – 10.00: Statens KunstnerStipend
08. juni 2022 fra 09.00 – 10.00: Oslo kommune

Første tilskuddsordning ut er Norsk Kulturråd den 20.april 2022, og de oppfordrer alle som ønsker å delta å svare på noen enkle spørsmål her i forkant.

Norske Dansekunstnere ønsker med disse frokostmøtene å tilgjengeliggjøre og spre informasjon om de ulike finansieringsmulighetene norske dansekunstnere har nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og på den måten bidra til at et større mangfold av dansekunstnere søker om finansiering til sine kunstneriske prosjekter, forestillinger, festivaler, arrangementer osv.

Les mer på NoDas Facebook-arrangement