Path Created with Sketch.

TILT Grow seminar: Søknadsskriving og kulturpolitikk

Foto: Neil Nisbet / Article19.
Panta Rei Danseteater, Dansens Hus og Skuespiller- og Danseralliansen inviterer til seminar 8. oktober. Seminaret ledes av Anne Ekenes, Hild Borchgrevink og Rudi Skotheim Jensen. Det er GRATIS og er spisset mot scenekunstnere som ønsker større innsikt i søknadsskriving, budsjettering og det kulturpolitiske landskapet som har tilrettelagt og tilrettelegger for de mulighetene for støtte og finansiering som er i Norge i dag.

Hva er det kulturpolitiske landskapet som utgangspunkt for finansieringsordninger av scenekunst i Norge i dag?

 • «Norske» prioriteringer
 • Ulike krav / ulike ordninger

  Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:
 • Hva gjør en søknad god eller dårlig?
 • Hva må være med?
 • Hva er en god prosjektbeskrivelse
 • Budsjett og finansieringsplan

  De vil også snakke om prosjektplanlegging som utgangspunkt for gode søknader:
 • Fra idéfasen til gjennomføring
 • Hva krever de ulike fasene?
 • Tips til gode prosesser
 • Motivasjon og dokumentasjon

Seminaret krever påmelding og alle deltakere må levere en idéskisse (maks 1 A4 side) på et prosjekt.
Påmeldingsfrist er 4. oktober. Meld deg på og lever skisse her

Begrenset antall plasser.
Husk å ta med matpakke.

//SEMINARREKKE: I 2021 går TILT Grow av stabelen for fjerde gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.
TILT Grow er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Les mer