Foto: Ctibor Bachraty

Heine Røsdal Avdal Box with holes

Box with holes er en danseinstallasjon som spilles av en danser fortløpende i foajeen til Kilden under ASSITEJ festivalen. Én tilskuer besøker installasjonen av gangen. Hver tilskuer går igjennom en seanse, som varer i 15 minutter. Installasjonen utforsker forholdet mellom berøring og visualisering. Hvordan ser og erfarer vi mellommenneskelig interaksjon i en tid hvor vi kontakter hverandre i økende grad via teknologi? Målet er at tilskueren går igjennom en fysisk erfaring i løpet av forestillingen for å utforske om dette kan påvirke persepsjonen. Gjennom en forskyvning av sanseapparatets fokus blir tilskueren forsøkt satt i en annen mental tilstand. Tilskuerens oppmerksomhet er ikke bare konvensjonelt rettet utover,  men gjennom teknologien tilrettelegger Box with holes også for å rette sansene innover.Medvirkende:
Heine Røsdal Avdal, Koreograf
Ugo Dehaes, Danser
Peder Horgen, Danser
Michiel Reynaert, Danser
Yukiko Shinozaki, Kunstnerisk rådgiver
Leen Driesen, Produsent


Vis tidligere forestillinger