Jonathan Burrows (England) Matteo Fargion (Italia) 4 x Burrows & Fargion

Multi-bill

Body Not Fit For Purpose

Foto: Ben Parks

Body Not Fit For Purpose er duoens siste stykke, et bestillingsverk fra Venezia-biennalen i fjor. Her settes politikkens alvor opp mot dansens enkle glede, og peker ut noen overraskende sammenhenger mellom handling og mening. En lattervekkende forestilling som reiser store spørsmål.


Medvirkende:
Jonathan Burrows, Konsept, Utøver
Matteo Fargion, Konsept, Utøver

Both sitting duettBoth Sitting Duet er en forestilling som avslører mye ved nettopp å vise lite, en koreografi etter økonomen Schumachers ’smått er godt’ og poeten Brownings ’mindre er mer’. Her sitter to dansere på hver sin stol side om side. Ellers er scenen tom. De danser et komplekst musikalsk verk sittende – et verk for fingre, hender og armer; en koreografi med sin helt spesielle form for musikalitet og humor. Both Sitting Duet satte tonen for fortsettelsen, og sammen har Burrows og Fargion i snart 20 år perfeksjonert sitt helt særegne uttrykk. Intelligens og stålkontroll er legemliggjort i disse to distingverte herrene.


Medvirkende:
Jonathan Burrows, Konsept, Utøver
Matteo Fargion, Utøver, Konsept

Cheap Lecture

Medvirkende:
Jonathan Burrows, Utøver
Matteo Fargion, Utøver

The Cow Piece

Medvirkende:
Jonathan Burrows, Utøver
Matteo Fargion, Utøver


Both Sitting Duet, Body Not Fit For Purpose, Cheap Lecture, The Cow Piece
4 forestillinger – Kun en kveld.

Jonathan Burrows og komponisten Matteo Fargions arbeider befinner seg et sted mellom dans, musikk, live art og komedie. Arbeidene deres stråler av glede på samme tid som de får publikum til å tenke. I løpet av de siste tolv årene har disse to kunstnerne skapt en rekke duetter som mikser sammen formalitetene rundt klassisk komposisjon med en åpen, ofte anarkistisk tilnærming til forestilling og publikum, noe som har resultert i en stor tilhengerskare over hele verden.
Vis tidligere forestillinger