© Dansens Hus

Dansens Hus Koreografilaboratoriet

Multi-bill

People

Foto: Paolo Paggi

Intervjuet "That´s so random" med blant andre den amerikanske fysikeren og forfatteren Leonard Mlodinow, tar opp hvordan mennesker automatisk forsøker å skape mening i tilfeldigheter og mønstre. I People settes ordene fra intervjuet sammen med en struktur bygget opp fra bevegelsesteorier om dynamikk og rom med hensikt i å teste ut påstandene til Mlodinow.

Gjennom mye pirkete lydredigering har Ingvild eksperimentert med hvordan bevegelser og ord fremhever hverandre, hva som skjer med betydningen av ordet i samspill med bevegelsen, og hvordan ordene etterhvert blir til musikk.
Medvirkende:
Masako Gray, Utøver
Elisa Vassena, Utøver
Maren Fidje Bjørneseth, Utøver, Utøver 2013
Ingvild Isaksen, Koreograf, Utøver, Utøver 2013

Dans, for satan

© Hilde Ingeborg Sandvold

11. oktober 2017: Vises under Platform Nord

Dans, for satan er en refleksjon rundt temaene kjønn og seksualitet, og det å være fanget i sitt eget utgangspunkt. Stykket diskuterer på abstrakt vis, problematikker i det man kan kalle «Det post-likestilte samfunn», hvor man i høy grad blir fortalt at kvinner og menn kan det samme - nemlig akkurat det man har lyst til.

- Pikk er gud, men fitta har makten
Carl-Mar Møller
{+}
Dans, for Satan er et spørsmål stilt som utropstegn. Det er en blanding av egne ord, og andres tanker. Det er kaos, og et forsøk på å oppnå kontroll. Soloen benytter seg av et ekspressivt og utagerende fysisk språk.

Stykket var første gang vist som et eksperiment for Not Festival i København 2013. For Dansens Hus 2017, kan man se «work in progress» som en utvidet versjon av stykket.
Medvirkende:
Hilde Ingeborg Sandvold, Koreograf, Danser

Koreografi for Dansens HusMedvirkende:
Runa Norheim, Koreograf, Danser

(S)kjønn safari

© Seminarium #6

Harald Beharie og Louis Schou-Hansen inntar Entrée med utgangspunkt i kjønnsroller og stereotypier i visningen (S)kjønn safari, for å undersøke hvordan de kan arbeide fysisk fra en kjønnsnøytral base. På denne måten ønsker de å tilnærme seg et større utbytte av individet gjennom å skape en åpenhet i forhold til kjønn og dans. Prosjektet undersøker om det overhodet er mulig å jobbe med kropp og samtidig unngå det kjønnede blikket.

facebook.com/events/280557069003463/
{+}
Dans. Et sted har tidligere vært arrangert i 2013 og 2014, begge ganger som en-dags mønstringer av stedsspesifikk dansekunst i Bergens urbane rom. Prosjektet har en undersøkende tilnærming til stedsspesifikk og koreografisk bevegelse i byrommet og handler om å heve diskursen rundt dans og det korporeale som en tverrfaglig kunstform med konsekvens.

I løpet av 2016 og -17 oppstår Dans. Et sted som en serie av hendelser for nye territorier for dans og koreografi på forskjellige steder i Bergen. Dans. Et sted er initiert av Bergen Dansesenter og støttet av Bergen kommune.


Medvirkende:
Harald Andreas Beharie, Konsept, Koreograf, Danser
Louis Schou-Hanssen, Konsept, Koreograf, Danser

Point of departure

Foto: Tale Hendens

Colors of Tradition er et samarbeidsprosjekt mellom tre dansekunstnere fra Finland, Sverige  og Norge, og er en work in progress-visning. Prosjektet undersøker om det eksisterer en typisk nordisk identitet, og om de sosiale normene har påvirket utviklingen av den urbane dansen i de nordiske landene.  Dansekunstnerne utforsker, undersøker og setter lys på de typiske nordiske trekkene, finnes de? Har dette i så fall ført til en egenart i utviklingen av den urbane danse? Gjør den urbane dansens opprinnelse den mindre verdt kunstnerisk? Må den finne egne og andre måter å utvikles, fremføres og eksistere på som et kunstuttrykk ?  I Colors of Tradition brukes kulturell og sosial dans som verktøy for å utvikle scenekunst.

{+}
Genomført med residens på: Danscentrum Syd Malmö, Dansens hus Oslo, SMIA Valdres, SubsDans Oslo og Uniarts Helsinki Theatre Academy  
Støtte av: Nordisk Kulturfond, Svensk Kulturråd, Huber Art Fund, Helsinki City Fund.
Medvirkende:
Viktor Fröjd, Konsept, Koreograf, Danser
Christine Nypan, Konsept, Koreograf, Danser
Marika Peura, Konsept, Koreograf, Danser
Hallgrim Hansegård, Mentor

Festen (en venta)

Foto: Cris Domenech

En tilsidesatt og ensom bar på en avstikker av en gammel vei vekk fra tid, fremdrift og trafikk. Klientellet er blitt “inventaret”, de er det pulserende som puster jevnt og trutt på et ellers så avsidesliggende og forlatt sted. Karakterene bringer oss nærmere en realitet til kanten av en avgrunn der ingenting er evig. Alt er flyktig, selv flate historier fortalt gjentatte ganger. Du kan ha alt, samtidig som du mister det hele like umiddelbart. I dette lille samfunnet er rutine skapt av kollektiv ensomhet som gir utgangspunktet for handlingens skapelse. Der det forutsigbare blir uforutsigbart.
{+}
I et velutviklet, nyansert bevegelsesspråk kretser duetten Festen (en venta) rundt eksistensielle aspekter som flyktighet og uforutsigbarhet. Gjennom en tilnærming som er både teatral og kinestetisk, vil koreografien være en undersøkelse av det sårbare og kraftfulle i det menneskelige, og hvordan disse størrelsene spiller sammen.

Co-produksjon: Compañía Nacional de Danza (Madrid), Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música - INAEM (Spain), Dansens Hus (Oslo
Medvirkende:
Jesús Benzal, Koreograf, Ide, Utøver, Lydmix, Scenografi, Kostymer
Ole Kristian Tangen, Koreograf, Ide, Utøver, Scenografi, Kostymer

Koreografilaboratoriet: Filmer

Rom og Cola
Koreograf: Daniel Nilsen

Uten tittel
Kompani og produsent: Anicca Pictures
Koreograf, regi, manus: Ali Parandian
Medvirkende dansere: Brenda Santos Olsvik, Even Eileraas
Cinematograf: Runar Sørheim
Steadycam operatør: Stian Olberg
Komponist, lyddesigner : Ali Parandian

Underneath
Koreograf: Roskva Yasmin Andersen


71 kunstnere søkte om å være med på denne mønstringen, og juryen fikk den vanskelige jobben å skjære til beinet – dvs. invitere seks kunstnere. Juryen besto av dansekunstnerne Øyvind Jørgensen, Ingri Fiksdal og Janne-Camilla Lyster, og de beskriver juryarbeidet som en utfordring der flere gode kandidater ikke har fått plass i programmet.

Juryen har lagt vekt på kvalitet og variasjon i uttrykk og formspråk når de skulle velge ut de seks. Her blir det blant annet soloer, duetter og vandreforestillinger, og det går rykter om at både medisterpølser, melk , prinsessekrone og klovner figurerer i forestillingene. 
Vis tidligere forestillinger