Foto: Marius Fiskum

Vilje produksjoner / Margunn Kilde Vilje - til transformasjon

En improvisert solokonsertforestilling med dans, loopboks, pedaler og kabler.

Mennesket erfarer verden gjennom sin egen kropp - gjennom en iboende Vilje til å leve. Vilje i kroppen beveger oss i handling og transformasjon. Vilje er eksistensielt for vår væren i verden. Med Viljen til å leve søker mennesket mot å delta, å være en del av et fellesskap, å være inkludert.

Vilje er en personlig utforskning av det å stå alene i møte med eksistensielle veiskiller i livet og det å gi seg hen til transformasjonen.
+ Les mer 

Medvirkende:
Margunn Kilde, Koreograf, Danser, Musikk, Scenografi


Vis tidligere forestillinger