Markedet for scenekunst, Sandefjord Markedet for Sceneunst 2017

Festival

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MfS) er en viktig nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg - av profesjonell scenekunst for barn og unge. MfS er unikt i sitt slag og er blitt et viktig bransjetreff for så vel arrangører som for scenekunstnere. Les mer

På danseinfo.no informere vi kun om danserelaterte forestillinger. går til Markedets egen hjemmeside for fullt program.