Vårscenefest, Tromsø Vårscenefest 2017

Festival

I perioden 2017-2019 er INKLUDERING det overordnede temaet som belyses fra ulike innfallsvinkler. I 2017 er innfallsvinkelen MIGRASJON – i ordets videste betydning. De store folkevandringene som skjer i Europa og verden påvirker oss. Mange søker seg til Norden, dette er ikke konfliktfritt – hvordan forholder vi oss til det? Les mer

På danseinfo.no informere vi kun om danserelaterte forestillinger. går til Markedets egen hjemmeside for fullt program.