Danseinformasjonen Dansens Dager på Scenehuset 2017

Festival
Opplev en dansekunstners hverdag: Scenehuset benyttes av profesjonelle dansekunstnere som prøvelokale og visningsarena. Under Dansens Dager 2017 åpner vi opp Scenehuset for nysgjerrige publikummere.