Dansekunst i Grenland Scene 2: Tid for dans ung 2017

Til Tid for dans ung inviteres elevkompanier ved danseskolene i distriktet og de videregående skolene og folkehøyskolene med danselinje i Grenlandsområdet til å bidra. 
Vis tidligere forestillinger