Eye of Tree Eye of Tree - Butoh Performance

HumSam-biblioteket har invitert performancegruppen Eye of Tree til å presentere deres tilnærming til Japansk Butoh-dans, og via dette også fremme den kulturelle utvekslingen mellom Japan og Norge. Arrangementet er i forbindelse med EAJRS-konferansen og er åpent for alle.

Fra perspektivet om multikulturell åpenhet og etisk, økologiske perspektiv, skaper Eye of Tree nettverk med kunstnere, organisasjoner, institusjoner og festivaler fra hele verden, som har en kollektiv bevissthet om et harmonisk møte mellom kunst, natur og spiritualitet. I arbeidet kombinerer de ulike kulturer ved å invitere kunstnere med opprinnelse fra forskjellige land til sine prosjekter.

Eye of Tree viser en performance som gjenspeiler deres tilnærming til Japansk Butoh-dans. Til performancen deres har de latt seg inspirere av diktet som også førte til navnet til kompaniet:

EYE OF TREE

Trees are poems the earth writes
upon the sky, We fell them down
and turn them into paper, in order
to record our emptiness.
- Kahlil GibranMedvirkende:
Kyuja Bae, Danser
Sophie Charlotte Barth, Danser
Katarina Skår Henriksen, Danser


Vis tidligere forestillinger