Inés Moldskred Belli A(nother Feminist) Manifesto

Et multimedialt performance-verk som utforsker mangfoldigheten i begrepet feminisme. Verket tar for seg både teoretiske, akademiske og populærkulturelle definisjoner av feminisme, og stiller spørsmål ved begrepets flertydelighet. Hvordan forholder vi oss til de ulike forståelsene av feminisme og hvordan påvirket det den feministiske agendaene?

Medvirkende:
Inés Moldskred Belli, Konsept, Utøver


Vis tidligere forestillinger